16.01.2022 Воронеж

16.01.2022 Воронеж
dachshund ss
Кosta Felicitas ZENITH OF FAME (Фиона) 9 мес.
JCAC JBOB BOB ЮЧРКФ BIG I BIS J IV
(Кosta Felicitas Yason x Кosta Felicitas Barbie)
Зав.Костина Н. Вл. Авилова Т.(Воронеж)